Engels derde graad tso Boekhouden-Informatica handel InformaticabeheerDownload 0.51 Mb.
Page12/12
Date09.11.2016
Size0.51 Mb.
#1223
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
CRYSTAL, D., The Cambridge Encyclopedia of the English Language, CUP, 1995, p. 365.

6 estuary = monding van de Thames

7 Dit wil zeggen dat de leerling de structuur herkent zoals de auteur ze in de tekst heeft aangebracht.

8 De leerling stelt zelf een structuurschema op dat kan afwijken van de structuur van de auteur. Bv. ter gelegenheid van een mondelinge of schriftelijke presentatie.

9 In tegenstelling tot luisteren is dit hier voor leesvaardigheid een doelstelling voor alle leerlingen, geen uitbreiding.

10 Een hypertekst is een tekst (of geheel van verbonden teksten en tekstjes en titels en titeltjes, en uiteraard ook mogelijkerwijze met illustraties, foto’s enz.) die niet bedoeld is om lineair (van eerste regel links boven naar laatste woord rechtsonder op de laatste blz.) gelezen te worden, maar een gevarieerd lectuurverloop toelaat. Hij wordt ook niet lineair gepresenteerd, maar via elektronische hyperlinks stuksgewijze toegankelijk gemaakt; typisch en iedereen bekend zijn de vele types van websites, maar er wordt ook stilaan op die manier fictie geschreven, waarbij de lezer door keuze uit aangeboden opties en hyperlinks het verloop van het verhaal kan beïnvloeden; een tekst met niet alleen een ingang en een uitgang, maar veel zijdeuren en “venstergaten” naar verdere teksten. Als “consument” van teksten op internet (en spoedig ook als producent ervan) zullen leerlingen als onderdeel van hun taalopleiding ook daar receptief en productief moeten leren mee werken.

11 In de bibliografie vind je enkele suggesties voor boeiende jeugdliteratuur.

12 Een transactioneel gesprek kent een voorspelbaar verloop: bv. tickets voor een concert bestellen, een bestelling plaatsen,. De sprekers weten wat aan bod komt en grosso modo in welke volgorde. Bij een interactioneel gesprek is de communicatie niet zo voorspelbaar (bv. een gesprekje over koetjes en kalfjes, een toevallige babbel op de trein). Zie verder bij 3.1.3.3.

13 In terminologische zin is een “script” de modelvolgorde van inhoudelijke elementen in een tekst; wanneer de nadruk gelegd wordt op de interactie, op de modelvolgorde van handelingen spreekt men eerder van een “scenario”.

14 zie voetnoot bij 3.1.3.1

15 BUSCH, Michael D., (Ed.), Technology-Enhanced Language Learning, National Textbook Company, 1997, p. 168.

16 Zoals steeds drukken we de aspecten die nieuw zijn tegenover de leerdoelstellingen in de tweede graad vetjes en cursief af.

17 Zoals steeds drukken we de aspecten die nieuw zijn tegenover de leerdoelstellingen in de tweede graad vetjes en cursief af.

18 Voor creatieve variaties op het dictee verwijzen we naar DAVIS & RINVOLUCRI (zie Bibliografie).


19 Met dit soort tellingen moet men voorzichtig omgaan. Hier wordt het aantal woorden bedoeld met hun (voor begrijpen en gebruiken probleemloze) uitgangen, meervouden, afleidingen en samenstellingen. Er moet rekening mee gehouden worden dat niet alle leerlingen dezelfde woorden zullen kennen. Men kan zich voor het vaststellen van het woordenschatniveau van de leerlingen laten inspireren door het programma WordClassifier (gratis afhaalbaar van internet op ftp://ftp.vvkso-ict.com/mho/engict/WordClassifier.zip), en er vooral inspiratie in zoeken voor remediërende aanvulling van hiaten in de gekende woordenschat. Ook om duidelijk te maken welke moeilijke woorden van teksten bv. door de leerlingen (nog) niet moeten gestudeerd en steeds in voetnoot of marge of bijgevoegde lijst zullen uitgelegd worden (ook op toetsen!).

20 ELLIS, G., SINCLAIR, B., Learning to Learn English. A course in learner training, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

21 Recent verfijnd in het doctoraal onderzoek van Gertraud Havranek die hierover rapporteerde in Leuven op een studiedag op 22 oktober 2003.

22 Zie 3.4.2.3 (elementen die bijdragen tot een groeiende zelfstandigheid van leerlingen).

23 http://culture2.coe.int/portfolio/documents_intro/common_framework.html
of www.eeooiinet.com/portfolio/framework.pdf

24 http://culture2.coe.int/portfolio/


25 Er is de laatste tijd verrassend weinig onderzoek verricht rond taxonomieën van doelstellingen en/of toetsitems. Inspiratie voor dit denken vonden we bij R. Valette&Disick, Language Performance Objectives and Individualization, New York, Harcourt, 1975. Het boek is relatief oud, maar biedt een helder en erg bruikbaar begrippenapparaat. Niveau 1 en niveau 5, het laagste en hoogste niveau in die taxonomie, vinden we niet goed bruikbaar.Download 0.51 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page