De mythe van het joodse kannibalismeDownload 165.19 Kb.
Page4/4
Date09.11.2016
Size165.19 Kb.
#1263
1   2   3   4
Hist. 68.32.1-2). Dit heeft alles weg van oorlogspropaganda.

44 Zie hierover vooral J. Trachtenberg, The Devil and the Jews. The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism, Philadelphia 1983 (repr. van de ed. 1943); ook S.W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, vol. 11, New York – Philadelphia 1967, 122-191. In het aparte Index Volume bij dit standaardwerk vindt men op p. 16, s.v. Blood accusation, een lijst referenties naar andere plaatsen in dit werk waar individuele gevallen van beschuldigingen van rituele moord worden besproken. De literatuur over het antisemitisme is zeer uitgebreid. Voor een eerste oriëntatie verwijs ik naar S.S. Cohen, Antisemitism: An Annotated Bibliography, 3 delen, New York 1987-1994.

45 Zie M. Perry & F.M. Schweitzer, ‘The Diabolization of Jews’ in hun Antisemitism: Myth and Hate from Antiquity to the Present, New York 2002, 73-117.

46 Trachtenberg, Devil 97-108.

47 H.A. Oberman, The Roots of Anti-Semitism in the Age of Renaissance and Reformation, Philadelphia 1984, passim.

48 H.L. Strack, The Jew and Human Sacrifice, New York 1909; C. Roth, The Ritual Murder Libel and the Jews, London 1935; Perry & Schweitzer, ‘Ritual Murderers: Christian Blood and Jewish Matzos,’ in hun Antisemitism 43-72. D.J. Miller, The Development of the 'Ritual Murder' Accusation in the Twelfth and Thirteenth Centuries and its Relationship to the Changing Attitudes of Christians towards Jews . M. Phil. thesis, Cambridge 1991 (non vidi).

49 Interessant is dat er versies zijn waarin christelijk bloed en lichaamsdelen elk jaar nodig zijn, maar ook andere waarin dat slechts eens in de zeven jaar het geval is. Dezelfde variatie tussen één en zeven jaar vindt men al in de vóórchristelijke oudheid in de uiteenlopende versies van Apion en Damocritus (zie noot 17).

50 Trachtenberg, Devil 243 noot 6 (in mei 1934 werd er zelfs een heel themanummer van Der Stürmer aan gewijd).

51 Zie bijv. M. Gilbert, The Holocaust. The Jewish Tragedy, Glasgow 1986; D. Dwork & R.J. van Pelt, De Holocaust. Een geschiedenis, Amsterdam 2002; L. Poliakov, Der arische Mythos, Wien-München-Zürich 1977; S.E. Bronner, Rumor about the Jews. Antisemitism, Conspiracy, and the Protocols of Zion, Oxford 2000.

52 Perry & Schweitzer, ‘Ritual Murderers: Christian Blood and Jewish Matzos,’ in hun Antisemitism 69.

53 “In terms of time and space, the Arab caricature exceeds anything previously known in the annals of the hatred of Israel over the ages. Never before has an entire civilization, spread over 22 countries, constantly, day after day for decades, in hundreds of newspapers, denigrated the image of the Jew and his country. Moreover, if we judge the Arab caricature in terms of virulence, we will find that it exceeds anything that preceded it, including the Nazi caricature, hitherto adjudged as embodying the nadir of the hatred of Israel.” Geciteerd uit de versie van zijn artikel “Arab Antisemitism in Cartoons” dat is opgenomen op de CD-rom met de karikaturen verzameld door Hans Jansen. Zie ook Aryeh Stav, Peace: The Arabian Caricature of Anti-Semitic Imagery, Jerusalem 1999.

54 Op het internet: http://www.memri.org/

55 H. Jansen, Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten, Heerenveen 2006.

56 Jansen, Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme 426-543.

57 Het optimisme dat spreekt uit het recente rapport over de islam van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (april 2006) heeft dan ook nauwelijks enige basis.

58 J.B. Schlechtman, The Mufti and the Führer, London 1965; K. Gensicke, Der Mufti von Jerusalem Amin el-Husseini und die Nationalsozialisten, Frankfurt 1988. Voor een uitgebreide bibliografie zie Jansen, Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme 105 noot 45.

59 A. Dershowitz, The Case for Israel, Hoboken 2003, 40-44.

60 Zie op internet: www.psych.upenn.edu/~fjgil/muftihitler.htm.

61 Jansen, Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme735-740.

62 Jansen, Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme136-139. Op p. 146 staat het volgende verbijsterende citaat uit de Egyptische staatscourant Al-Akhbar van 20 april 2001 (!): “Wij moeten Hitler dankzeggen, gezegend zij zijn naam, omdat hij destijds eigenlijk al in naam van de Palestijnen in het Midden-Oosten wraak heeft genomen op de meest afschuwelijke criminelen die er op aarde rondlopen. Maar het was niet genoeg wat hij deed – hij had zich ook op de Joden in Israël en het Midden-Oosten moeten wreken, en dat betreuren wij zeer.”

63 Zie S.P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York 1997.

64 Al 35 jaar geleden zei de Palestijnse terrorist George Habash het als volgt: “The Arab goal is to wage war against Europe and America and to ensure that henceforth there will be no peace for the West. The Arabs will advance step by step, millimeter by millimeter, year after year, decade after decade. Determined, stubborn, patient. This is our strategy. A strategy that we shall expand throughout the whole planet.”

65 Voor zijn bibliografie zie P.W. van der Horst, ‘Bibliographie von W.C. van Unnik,’ in W.C. van Unnik, Das Selbstverständnis der jüdischen Diaspora in der hellenistisch-römischen Zeit, Leiden 1993, 29-50.

66 ‘Sarah’s Seminal Emission. Hebrews 11:11 in the Light of Ancient Embryology,’ in D. L. Balch - E. Ferguson - W. A. Meeks -(edd.), Greeks, Romans, and Christians (Essays in Honor of Abraham J. Malherbe), Minneapolis 1990, 287-302.

67 ‘Drohung und Mord schnaubend (Acta IX 1),’ Novum Testamentum 12 (1970) 257-269; in Engelse vertaling opgenomen in mijn Jews and Christians in Their Graeco-Roman Context, Tübingen 2006, 167-175.

68 ‘Abraham’s Bosom, the Place Where he Belonged: A Short Note on apenechthênai in Luke 16.22,’ New Testament Studies 52 (2006) 142-144.

69 Ik beperk me hier tot geleerden uit het buitenland. Van mijn Nederlandse leermeesters noem ik – behalve W.C. van Unnik - met ere W.J. Verdenius, de hoogleraar Grieks bij wie ik ben afgestudeerd; C.J. de Vogel, de hoogleraar antieke filosofie bij wie ik een groot bijvak deed; en haar opvolger J. Mansfeld, een groot geleerde en een goede vriend.

70 ‘Greek in Jewish Palestine in Light of Jewish Epigraphy,’ in J.J. Collins & G.E. Sterling (eds.), Hellenism in the Land of Israel, Notre Dame 2001, 154-174.

71 Zie M. Smith, Studies in the Cult of Yahweh, 2 delen, Leiden 1996. Onvergetelijk en maar al te waar is zijn uitspraak: “A gift for systematic theology is always a handicap for exegesis” (mondeling te mijnen huize in de zomer van 1986).

72 Ik bespeur hier de invloed van het postmodernisme, de meest overschatte denkrichting, of liever: denkluiheidsrichting, die van de linker Seine-oever hierheen is overgewaaid en de geesteswetenschappen heel veel schade heeft berokkend.

73 Zie L.G. Mogk & M. Mogk, Macular Degeneration, New York 1999.
Download 165.19 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page