Curriculum en onderwijsDownload 1.85 Mb.
Page4/16
Date09.11.2016
Size1.85 Mb.
#1257
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
1989

Mede-beoordeling van twee licentie-eindverhandelingen in de Sectie Communicatie­wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Augustus 1989.
Lesgever aan de Provinciale Leergangen (Brabant) voor Opleiding en Bijscholing (P.L.O.B.), "Online information retrieval (algemeen)", vanaf 1989‑'90 tot en met 1990‑'91.
Verantwoordelijke voor 'Online opzoeken van informatie', verplicht vak in de 1ste licentie Communicatiewetenschap en keuzevak in de Bijzondere Licentie Archivistiek van de Vrije Universiteit Brussel (30 contact-uren + 15 uur practicum per jaar), vanaf academiejaar 1989‑'90 tot de omvorming naar Bachelor- Master structuur.


d
b
c

b
b


b
d

d

b
Uitgenodigd lid van de ESA (External Sponsoring Agencies) Collaborative Council Temporary Working Group on Communication of Information bij de "final meeting" georganiseerd aan het International Reference Center (IRC) for Community Water Supply and Sanitation in Den Haag. 11-13 april 1989.
Voordracht (uitgenodigd) met als titel "Microcomputer applications in information work: an adventurous exploration." bij de internationale OnlineInfo'89 Meeting, georganiseerd door Learned Information (Oxford) in samenwerking met VOGIN, NBLC, NVB, in de RAI te Amsterdam. 19-20 april 1989.
Contract met UNESCO, als `Principal Rapporteur' in het kader van het International Hydrological Programme Phase III, voor 1989. Mei 1989.
Voordracht met als titel "Scientific and technical documentary information in the UNESCO International Hydrological Programme" bij de 13th biennual IATUL Conference 1989, met als thema "International co-operation among technological university libraries" te Ljubljana in Joegoslavië, 22-26 mei 1989.
Voordracht (uitgenodigd) met als titel "Computer-systemen voor het opslaan en terugzoeken van tekst-informatie" bij de studiedag over "Archieven en documentatie", georganiseerd door de Sectie Archieven van de V.V.B.A.D. in het Rijksarchief te Brussel. 9 juni 1989.
Co-organisator en discussiant bij de jaarlijkse studiedag gezamelijk georganiseerd door de Secties Wetenschappelijke Bibliotheken van de V.V.B.A.D. en de N.V.B. aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen op 29 september 1989 met als thema "CD-ROM versus online: alternatief of complementair?"
Deelname aan de AGARD (Advisory Group for Aerospace Research and Development) Lecture Series on "Electronic transfer of information and its impact on aerospace research and development", bij het Belgisch Ministerie voor Defensie te Brussel. 16 oktober 1989.
Deelname aan het "12th Essen International Symposium", met als thema "Developments in microcomputing - Discovering new opportunities for libraries in the 1990s.", Universitätsbibliothek Essen. 23-26 oktober 1989.
Co-organisator en voordracht: First international seminar on

`Water-related information retrieval', in het kader van het UNESCO International Hydrological Programme. London. 14-15 december 1989.

B

C

C


B

AC
B

Y


B

B


P. Nieuwenhuysen

Een MS-DOS microcomputer systeem voor online information retrieval.

Cahiers de documentation / Bladen voor Documentatie, ISSN 0007-9804, 1989, No. 1, p. 1-19.
P. Nieuwenhuysen

Evaluating the effectiveness of information centres and services: AGARD Lecture Series No. 160 (5-6 september 1988, Luxemburg).

Bibliotheek- en archiefgids, Jaargang 65, No. 1, p. 137-138 (1989).
P. Nieuwenhuysen

Online opsporen van informatie. (Boekrecensie)

Bibliotheek- en archiefgids, Jaargang 65, No. 1, p. 148-149 (1989).
P. Nieuwenhuysen

Scientific and technical documentary information in the UNESCO International Hydrological Programme.

Knjiznica, Konferenca IATUL, International cooperation among technological university libraries, Ljubljana, Maj 1989, p. 44-46. YU ISSN 0023-2424.
P. Nieuwenhuysen

Journal citation measures: taking into account their fluctuations from year to year.

Journal of Information Science, Vol. 15, 1989, p. 175-178.
P. Nieuwenhuysen

Computer-based knowledge retrieval. D. Alasdair Kemp. London : Aslib, 1988. 399 p. Boekrecensie.

Open (Vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers en documentalisten), Vol. 21, No. 7-8, juli-augustus 1989, p. 281.
P. Nieuwenhuysen

Microcomputer applications in information and documentation work: an exploration.

The Electronic Library (Oxford), Vol. 7, No. 4, August 1989, p. 232-234.
J. Clauwaert and P. Nieuwenhuysen

Physicochemical characterization of ribosomal particles from Artemia.

CRC Reviews in Molecular Biology, in press.
P. Nieuwenhuysen

A bibliography of text information management software: 1989 update.

The Electronic Library (Oxford), Vol. 7, No. 6, December 1989, p. 405‑426.
P. Nieuwenhuysen

Computer-ondersteund onderricht in online information retrieval.

In Computer ondersteund onderwijs en de bibliotheek. Lezingen gehouden tijdens de Nederlands-Vlaamse studiedag te Breda, 26 oktober 1988. Redactie: Marcel van Buijtenen, Richtje Damstra en Bram Oort. 58 p. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1989. p. 53-57.

X

B


P. Nieuwenhuysen, Frank Provost, Wim De Mes, and Mirjana Sicevic

Water-related scientific and technical documentary information in the UNESCO International Hydrological Programme. (UNESCO-IHP Phase III, 17.1)

UNESCO-IHP Technical Documents. Paris : UNESCO, 1989. 52 p. Available free of charge from the Division of Water Sciences, UNESCO, Paris.
P. Nieuwenhuysen

Computer-systemen voor het opslaan en terugzoeken van tekstinformatie.

Bibliotheek- en archiefgids, Jaargang 65, No. 3, p. 303-309 (1989).

1990

Lid van de inter-universitaire Stuurgroep van de Speciale Licentie voor Documentatie- en Bibliotheekwetenschap, georganiseerd aan de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), Wilrijk, vanaf 1990. Later veranderd in GAS Documentatie- en Bibliotheekwetenschap plus GGS Informatie- en Bibliotheekwetenschap.
"Principal Rapporteur", M.2.1 en M.2.2, "Scientific and technical information systems" of the Inter­national Hydrological Programme (IHP) Phase IV, 1990-'94. Division of Water Sciences, UNESCO. Paris.
Promotor van een licentie-eindverhandeling in de Sectie Communicatie­wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel 1990-'92, over de verspreiding van informatie in instellingen via het lokaal computernetwerk.
Jurylid bij twee licentie-eindverhandelingen in de Sectie Communicatie­wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel 1990-'91.
Stichtend lid en Management Board Member van de European Community - University Enterprise Training Partnership (UETP) genaamd Techware (Technology for water resources), voor het aspect "information retrieval and management" sinds 1990.

d


b
d

d
d


d

b


b

Consultancy in verband met het gebruik van WORM in het algemeen en Megadoc in het bijzonder voor opslag van medische dossiers in het Jan Palfijn Ziekenhuis te Merksem. januari 1990.


Voordracht met als titel "Conversie van informatie verkregen uit gegevensbanken of CD-ROMs naar microcomputer-gegevensbestanden beheerd door CDS/ISIS software" bij de Online Informatie Konferentie, georganiseerd door de NVB, het NBLC, en de VOGIN, in de Doelen te Rotterdam. 20‑21 februari 1990.
Les geven in de bijscholingscursus georganiseerd door de Bibliotheekschool Gent, over "Bibliotheek, personal computer, automatisering", op 24 februari 1990, over tekst-georiënteerde database management systems, information storage and retrieval, CDS/ISIS,...
Consultancy bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen / Royal Tropical Institute (KIT), Mauritskade, Information and Documentation Department, te Amsterdam, en bij het AIDS-CB in verband met de toepassing van het software-pakket CDS/ISIS voor het opslaan en terugzoeken van bibliografische informatie. maart 1990.
Deelname aan het First European Library Automation Congress, te Brussel, 10 mei 1990.
Deelname aan de studieconferentie "Informatiewetenschap in Nederland", georganiseerd door de Raad van Advies voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging (RABIN), in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 17 mei 1990.
Presentatie van het software-pakket CDS/ISIS ter gelegenheid van de Bureau Meeting van de Intergovernmental Council van het International Hydrological Programme, bij Unesco, in Paris, 13 juni 1990.
Lezingen over "Scientific and technical water-related information in the Unesco International Hydrological Programme" en over CDS/ISIS, bij het International Seminar on Water-Related Information Retrieval, georganiseerd door IRTCUD (International Research and Training Center on Urban Drainage, Belgrade), YUWAT (Yugoslav water-related information and documentation center, Belgrade), Internet (UNDP/Unesco), Unesco - International Hydrological Programme, in Dubrovnik, 28-29 juni 1990.

X

BB

B

G.C. Vis, Spikman, G., Sieverts, E.G., Scheepsma, G.A.M., Nieuwenhuysen, P., Hofstede, M., Hainebach, R., Haak, Ph.H., Figdor, J., Besselink, H.E., Bakker, S., et al.

Microcomputerprogrammatuur voor documentatie en bibliotheek : Een software-vergelijking voor conversie, ontsluiting en bibliotheekbeheer.

's-Gravenhage : VOGIN, Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Online Informatiesystemen (Netherlands association of users of online information systems), 1990. ISBN 90-72037-04-9. 176 p.
E. Sieverts, M. Hofstede, R. Hainebach, G.C. Vis, S. Bakker, J. Figdor, Ph. H. Haak, P. Nieuwenhuysen, G.A.M. Scheepsma, G. Spikman, L. Veeger, G.C. Vis

Nieuwe microcomputersoftware voor conversie, opslag en ontsluiting van gedownloade tekstgerichte informatie.

In Online Informatie Konferentie Nederland, 20-21 februari 1990, de Doelen, Rotterdam, georganiseerd door NVB, NBLC, en VOGIN; lezingen. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1990, 221 p. p. 23-32.
P. Nieuwenhuysen en H. Besemer

Conversie van informatie verkregen uit gegevensbanken of CD-ROMs naar microcomputer-gegevensbestanden beheerd door CDS/ISIS software.

In Online Informatie Konferentie Nederland, 20-21 februari 1990, de Doelen, Rotterdam, georganiseerd door NVB, NBLC, en VOGIN; lezingen. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1990, 221 p. p. 39-46.
P. Nieuwenhuysen

CDS/ISIS: een programma voor het beheer van bibliografische informatie.

Open (Vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers en documentalisten), Vol. 22, No. 6, Juni 1990, p. 206-208.
d

b

d


d

d


d

b
c
c


d

Deelname aan "Standards for the International Exchange of Bibliographic Information", georganiseerd door de School of Library, Archive and Information Studies van University College London (UCL), in London, 10‑18 augustus 1990.
Voordracht met als titel "Een microcomputer-systeem gebouwd rond CDS/ISIS, voor het beheer van bibliografische informatie", bij de Informaticamarkt / Forum de l'Information, georganiseerd door de Secctie Wetenschappelijke Bibliotheken van de V.V.B.A.D. in samenwerking met de B.V.D./A.B.D., aan de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), Wilrijk, 28-29 september 1990.
Uiteenzetting over het microcomputer-software pakket CDS/ISIS van Unesco voor het beheer van gestructureerde tekst-informatie, bij de perskonferentie ter gelegenheid van de opening en de automatisering van het documentatiecentrum van de Nationale Vrouwenraad, Louizalaan, Brussel, 8 oktober 1990.
Deelname aan het "13th Essen International Symposium", met als thema "Information technology and library management", Universitätsbibliothek Essen. 22‑25 oktober 1990.
Deelname aan de "Assembly of the Intergovernmental Council for the Unesco General Information Programme" als vertegenwoordiger van de Unesco Division of Water Sciences, Paris, 5-9 november 1990.
Inhoudelijke organisatie van de cursus-cyclus 1990-'91 georganiseerd in het kader van de V.V.B.A.D. over automatisering van informatie en documentatie.

Eigen lezingen over

- het beheer van gestructureerde tekst-informatie;

- conversie van gegevens voor import in een systeem voor het beheer van gestructureerde tekst-informatie.


Voordracht (uitgenodigd) over "Productie en verspreiding van CD-ROM in België.", bij de 1ste Belgische Konferentie over CD-ROM & Optical Storage, Brussel, 28-29 november 1990, georganiseerd door het Technologisch Instituut van de K.VIV, Genootschap Elektronica, in samenwerking met Studiecentrum Automatische Informatieverwerking
Contract met UNESCO, als wetenschappelijk personeelslid bij de Vrije Universiteit Brussel., als `Principal Rapporteur' in het kader van het International Hydrological Programme, Phase IV, M.2.1.+M.2.2. in verband met 'Scientific and technical water-related information systems', voor de periode 1990‑'91.
Promotor (subcontractor) van een onderzoeksproject aan de Universiteits­bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel, gefinancierd door de European Community, in verband met de computersoftware voor een informatiebank in het kader van het E.C. project 'Applied plant taxonomy for Central Africa', van december 1990 tot en met april 1991.
Organisatie van de Nederlandstalige vergadering aan de Vrije Universiteit Brussel van gebruikers van het computerprogramma CDS/ISIS voor het beheer van gestructureerde tekst-informatie, 12 december 1990, in samenwerking met Frank Provost.


B

B


A

B

B
P. Nieuwenhuysen

Opslaan en terugzoeken van gestructureerde tekst-informatie met de computer: het programma CDS/ISIS.

Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 66, No. 1 (1990) p. 49-70.
P. Nieuwenhuysen

CD-ROM in Vlaanderen en Brussel.

Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 66, No. 1 (1990) p. 102-111.
P. Nieuwenhuysen

CD-ROM in Belgium.

The Electronic Library, Vol. 8, No. 3, June 1990, p. 205-208.
P. Nieuwenhuysen

A bibliography of text information management software for IBM microcomputers and compatibles.

The Electronic Library, Vol. 8, No. 4, August 1990, p. 254-278.
P. Nieuwenhuysen, and H. Besemer

Conversion and distribution of bibliographic information for further use on microcomputers with database software such as CDS/ISIS.

International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria), 05/1990, 1 page, Document ID: DG19990402040051351; NTIS Order No: DE95628866.Download 1.85 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page