Curriculum en onderwijs



Download 1.85 Mb.
Page2/16
Date09.11.2016
Size1.85 Mb.
#1257
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


1982

Navorser. Departement Scheikunde. Universitaire Instelling Antwerpen. 2610 Wilrijk. Project "Micro-sporenanalyse" geleid door Prof. F. Adams, R. Gijbels en R. Van Grieken. 4 januari tot 30 november 1982.

Onderzoek: Elemental micro-analysis by electron-beam induced X-ray fluorescence (Scanning electron microscopy; x-ray spectrometry; particle analysis; asbestos fibres; composition of metals)


Co-promotor van drie licentie-eindverhandelingen, resp. in de scheikunde, biochemie (scheikunde richting celbiologie) ("Hybridisatie van ribosoom-subeenheden en zuivering van totale ribosomen van verschillende eukaryotische organismen"), en natuurkunde. Januari 1982 tot juni 1982.
Deelname aan de Cyclus Fernand Nédée (Bedrijfseconomie).
Universitaire Instelling Antwerpen. 2610 Wilrijk. Attest. Juni 1982.
Projectleider. Research and Development Departement. Safinco n.v. (Vandemoortele). Prins Albertlaan 12, 8700 Izegem. 1 december 1982 - 30 april 1983.

- Onderzoek van de struktuur (en deeltjesgroottte-distributie) van soja proteïne poeders, gebruik makend van (computer gestuurde) scanning elektronen mikroskopie.

- Onderzoek van de desolventering van hexaan uit zaden na olie-extraktie, met behulp van kwantitatieve gaschromatografie.

- Onderzoek van het lecithine- en ijzergehalte in olie geëxtraheerd uit geconditioneerde zaden, gebruik makend van plasma-emissie-spektroskopie.




d

b

d


d


Deelname aan de cursus "X-Ray Microanalysis in Biology and Materials Sciences" aan het University of Manchester Institute for Science and Technology (UMIST), georganiseerd door de Royal Microscopical Society, England.

+ Bezoek aan de laboratoria voor dynamische laser-lichtverstrooiing van Prof. Dr. T.A. King en medewerkers, Department of Physics, University of Manchester, England. 22-25 maart 1982.


Twee poster bijdragen tot de Annual Meeting of the Belgian Biophysics Society, Université de Liège. 4 juni 1982.
Bezoek aan de laboratoria van Prof. K.R. Spurny en werkbespreking, Fraunhofer - Institut für Toxikologie und Aerosolforschung, Schmallenberg - Grafschaft, German Federal Republic. 9 juni 1982.
Bezoek aan Rothamsted Experimental Station, Harpenden, Herts., England. 9 september 1982.


A

A

B



B

B


P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert

Ribosome purification by isopycnic sedimentation in high density sucrose gradients.

Preparative Biochemistry, 12, p. 229-234 (1982).
K. Donceel, P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert

The size and conformation of Artemia brine shrimp ribosomal RNA free in solution.

Biochemical Journal, 205, pp. 495-501 (1982).
Available free of charge from: http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?artid=1158513
L. Wijns, P. Nieuwenhuysen, S. Muyldermans and J. Clauwaert

Chromatin polynucleosomal fragments of well defined size: their homogeneity, number of nucleosomes and solution structure.

Arch. Int. Physiol. Biochim., 90, BP 10-11 (1982).
K. Donceel, P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert

Observation of an RNA molecule originating from the RNA of the small ribosomal subunit of the brine shrimp Artemia.

Arch. Int. Physiol. Biochim., 90, BP 11-12 (1982).
M.C. Martinez, P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and C.M. Cuchillo

Determinacion del coefficiente de diffusion de la procarboxypeptidase a porcina por laser light scattering.

In Abstracts of the X Congreso de la Sociedad Espanola de Bioquimica, Santander, 21-24 September 1982, Number 429.


1983

Navorser. Fysico-chemie van bio-makromolekulen.
Departement Celbiologie/Biochemie. Universitaire Instelling Antwerpen, 2610 Wilrijk. 1 mei - 30 juni 1983.
Lid van het centraal wetenschappelijk personeel, Centrale Bibliotheek, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
Tel. (0)2 / 629 2436. Vanaf 1 juli 1983.

- Wetenschappelijke dienstverlening aan de faculteiten wetenschappen en toegepaste wetenschappen (collectievorming, onderwerpsontsluiting, instructie in het zoeken naar informatie en documentatie).

- Hoofd van Informatie- en Documentatie Bureau (online raadpleging van externe gegevensbestanden, interbibliothecaire bruikleen, bibliografische referentiedienst, gebruikersoriëntatie.)

- Medewerking aan de bibliotheek-automatisatie.

- Medewerking aan beheer en beleid.

- Medewerking aan bijscholing van personeel.


Verdediging van een proefschrift met als titel: "Physical studies of bio-macromolecules" en 3 bijstellingen. 20 oktober 1983.

+ geven van een openbare les met als titel:

"Coöperatieve verschijnselen in biologische systemen"
24 november 1983.

Graad van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. Faculteit der Wetenschappen. Universitaire Instelling Antwerpen.




b

d
d


d

d

d





Drie bijdragen tot de bijeenkomst van de Dynamic Light Scattering Discussion Group, Katholieke Universiteit Leuven. 24 juni 1983.
Lesgever in de post- en inter-universitaire cursus "Biofysica" gesteund door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Onderwerp: "Macromolecules as hydrodynamic particles". September 1983.


Deelname aan Excerpta Medica Training Programme I. Amsterdam. 29 augustus 1983.
Deelname aan DIALOG Information Retrieval Service Online Training Programmes:

System Seminar + Business, Management and Economics Seminar. Amsterdam. 14-16 september 1983.


Deelname aan de VOGIN/COBIDOC-cursus geautomatiseerd literatuur-onderzoek. Utrecht. 3-4 oktober 1983.
Deelname aan informatiedagen over online-literatuuronderzoek in de geologie-geofysica. Universiteit van Amsterdam. 1 november 1983.


A

A

X




M.C. Martinez, P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and C.M. Cuchillo

Pro-(Carboxypeptidases A) from whole pig pancreas: their mass, size, shape and solvation.

Biochemical Journal, 215, pp. 23-27 (1983).
Available free of charge from: http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?artid=1152359
P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert, G. Ledoigt and J.-J. Curgy

Structural differences between ribosomes of various eukaryotes: stability, density, mass, size, and structure in solution of cytoplasmic ribosomes from Tetrahymena, Artemia, and Euglena.

International Journal of Biological Macromolecules, 5, pp. 361-365 (1983).
P. Nieuwenhuysen

Physical studies of bio-macromolecules.

Thesis Aggregaat Hoger Onderwijs, Universitaire Instelling Antwerpen (1982-'83) 163 + 19 p., University Microfilms, London.



1984

Geslaagd voor de vereiste toelatingsexamens (propedeuses bibliotheconomie, bedrijfskunde, en massacommunicatie) voor de inter-universitaire Speciale Licentie Dokumentatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Oktober 1984.
Benoemd door het Bureau van het International Hydrological Programme, UNESCO, Paris, tot Principal Rapporteur for Project 17.1 "Systèmes d'information scientifique". December 1984.


d

b


d

d

d


b

b


d

d
d



Deelname aan de BIOSIS cursus, 16 maart, en aan de Advanced Training Course, 30 april 1984. Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Amsterdam.
Voordracht bij het 1984 Symposium of the European Information Providers Association (EURIPA) "How technology is changing the information industry". Luxembourg. 21‑22 maart 1984.
Deelname aan de Spring Technical Meeting of the European Association of Information Services (EUSIDIC) on the "Application of microcomputers. St. Germain-en-Laye, France. 2‑3 april 1984.
Deelname aan het Excerpta Medica Training Programme II, bij Elsevier, in Amsterdam. 5 juni 1984.
Deelname aan de Télésytèmes-Questel gegevensbank marketing-dag, aan de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, te Amsterdam. 19 juni 1984.
Presentatie van een poster en demonstraties rond het thema "Gegevensbestanden over water in het milieu", tijdens het 4de Wetenschappelijk Congres over Groenvoorziening "Water voor Groen", aan de Vrije Universiteit Brussel. 29-30 juni 1984.
Voordracht over "Library user education at the Vrije Universiteit Brussel", bij de Conferentie van de International Association of Technological University Libraries (IATUL) over "Library user education in the online age" aan de Technische Universiteit Delft, Nederland.

30 juli - 2 augustus 1984.


Deelname aan de online workshop over de gegevensbestanden PsychInfo en PsychAlert van de American Psychological Association. S.O.V.I.N., Utrecht. 17 september 1984.
Bezoek aan de 8th International Information Technology and Electronic Publishing Exhibition, London. 4-6 december 1984

+ Deelname aan "Joint seminar on the business databases ABI/INFORM, Disclosure and Predicasts". London. 7 december 1984.




C

A

B


B

B

C


B


P. Nieuwenhuysen

Gevaarlijke stoffen in ons leefmilieu. door J. Mewis. Een boekrecensie.

Chemisch Weekblad, 23 februari, 1984, p. 62.
P. Nieuwenhuysen and F. Adams

Elemental analysis of Himalayan metal statues.

Journal of the Histor. Metall. Society, ISSN 0142-3304, 18, (2), 105-108 (1984).
P. Nieuwenhuysen

Gegevensbestanden over water in het milieu.

In Congresboek van het Vierde Vlaams Wetenschappelijk Congres over Groenvoorziening, "Water voor Groen", Vrije Universiteit Brussel. Vereniging voor Groenvoorziening. p. 735-743 (1984).
G. Alewaeters, P. Nieuwenhuysen, M. Meire and S.M. Namenwirth

Impact of technology on the central information service of the Free University of Brussels.

In Lecture notes of the 1984 EURIPA Symposium, Luxembourg.
K. Donceel, P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert

Size and conformation of Artemia ribosomal RNAs, free in solution.

Archives Internationales de Physiologie et de Biochimie, Vol. 92, No. 2, p. BP7-8 (1984).
P. Nieuwenhuysen

Via computer databanken raadplegen.

Industrie Magazine, September 1984, p. 61-63.
P. Nieuwenhuysen

Library user education at the Vrije Universiteit Brussel.

In Programme Abstracts of the IATUL Conference on library user education in the online age, Delft (1984) + In Proceedings of the IATUL Conference on library user education in the online age, Delft (N. Fjällbrant, Ed.) p. 39-48 (1984).



Download 1.85 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16




The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page