B achelorthese Psychologie Thema Veiligheid en GezondheidDownload 1.15 Mb.
Page3/11
Date09.11.2016
Size1.15 Mb.
#1237
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
, Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.16, 18 december 2008.
Rutters, F., Nieuwenhuizen, A.G., Lemmens, S.G.T., Born, J.M. & Westerterp-Plantenga, M.S. (2008). Acute stress-related changes in eating in the absence of hunger. Obesity, 17, 72-77.
Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (2004). De rol van voeding bij het ontstaan van kanker. Den Haag: KWF Kankerbestrijding.
Strien, van, T., Frijters, J. E., Roosen, R. G., Knuiman-Hijl,W. J., & Defares, P. B. (1985). Eating behavior, personality traits and body mass in women. Addictive Behaviors, 10, 333−343.
Stunkard, A.J. (1958). Physical activity, emotions and human obesity. Psychosomatic Medicine, 20, 366-72.
Stunkard, A.J. (2002). Binge eating disorder and the night eating syndrome. In T. A. Wadden & A. J. Stunkard (Eds.), Handbook of obesity treatment (pp. 107–121). New York: Guilford Press.
Svetkey, L.P., Stevens, V.J., Brantley, P.J., Appel, L.J., Hollis, J.F., Loria, C.M., et al. (2008). Comparison of strategies for sustaining weight loss, The weight loss maintenance randomized controlled trial. JAMA, 299 (10), 1139-1148.
Van den Bree, M. B., Przybeck, T. R., & Robert, C. C. (2006). Diet and personality: associations in a population-based sample. Appetite, 46, 177−188.
Van Rossum, C.T.M. & Ocké, M.C. (2004). Wat brengt de toekomst. In: Ons eten gemeten. Gezonde voeding en veilig voedsel in Nederland. RIVM rapportnr. 270555007. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Verschuren, W.M.M., Hoogenveen, R.T., Kramers, P.G.N., Kromhout, D. & Ocké, M.C. (2004). Te behalen gezondheidswinst door verbeteringen in de voeding. In: Ons eten gemeten. Gezonde voeding en veilig voedsel in Nederland. Rapportnummer 270555007. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Visscher, T.L.S., Heliövaara, M., Picavet, H.S.J., Rissanen, A. & Seidell, J.C. (2003). Obesity and musculoskeletal disorders. In: Progress in obesity research: 9, Eds, Medeiros-Neto G, Halpern A, Bouchard C. Montrouge France: John Libbey Eurotext Ltd: 596-603.
Visscher, T.L.S., Rissanen, A., Seidell, J.C., Heliovaara, M., Knekt, P., Reunanen, A., et al. (2004). Obesity and unthealthy life-years in adult finns. An empirical approach. Archives of Internal Medicine, 164, 1413-1420.
Wadden, T. A. (1993). The treatment of obesity. In A. J. Stunkard & T. A. Wadden (Eds.), Obesity: Theory and therapy (2nd ed., pp. 197–217). New York: Raven Press.
Wadden, T.A., Butryn, M.L. & Byrne, K.J. (2004). Efficacy of lifestyle modification for long-term weight control. Obesity Research, 12, 151s-162s.
Waller, A., Franklin, V., Pagliari, C. & Greene, S. (2006). Participatory design of a text message scheduling system to support young people with diabetes. Health Informatics Journal, 12 (4), 304-318.
Wing. R.R. & Phelan, S. (2005). Long-term weight loss maintenance. American Journal of Clinical Nutrition, 82(1), 222s-225s.
Bijlage A: Interviewschema
- Achtergrond van de website

- Wat is het precies?

- Wie is de oprichter? (vrijwilliger, particulier, commercieel bedrijf)

- Wat is de aanleiding/doel voor het oprichten van de website?

- Waarom bij deze doelen gekozen voor:

Vorm/ inhoud/ vormgeving

- Hoe wordt het gefinancierd?

- Hoe lang bestaat de website al


- Wat is de doelgroep

- Bijv. iedereen met overgewicht, juist gericht op mensen die niet naar de huisarts/diëtist gaan

- Hoe is de vormgeving afgestemd op de doelgroep?

- Hoe wordt de doelgroep bereikt?


- Welke onderdelen bevat de website

- Waarom is voor elk van de onderdelen gekozen

- Hoe is het op de doelgroep afgestemd?

- Is er een needs assessment (behoefte-analyse) gedaan

- Waar is behoefte aan

- Op welke manier is dit gebruikt


- Wat zijn volgens u belangrijke factoren die van invloed zijn op afvallen

- En hoe is daar rekening mee gehouden in de interventie

- Is er aandacht voor psychologische factoren die van belang kunnen zijn bij overgewicht en afvallen (zoals depressie, dysforie, body esteem en emotieregulatie)

- Is er aandacht voor psychische problemen (depressie, emotie-eten)

- Hebben deelnemers veel met psychische problemen te maken

- Wordt er rekening gehouden met persoonlijkheid (neuroticisme en consciëntieusheid)

- Is er aandacht voor terugvalpreventie (wordt men bijv. voorbereid op ‘na het dieet’)

- Is er aandacht voor: zelf-monitoring, probleem oplossen, voedingseducatie, stimulus controle, cognitieve herstructurering, langzamer eten, meer beweging en het stellen van haalbare doelen


- Wie zijn de huidige gebruikers

(- Evt gegevens bekend over leeftijd, geslacht, gem gewicht/BMI)

- Kan iedereen, ongeacht leeftijd, gewicht, etc. deelnemen of worden bepaalde groepen uitgesloten

- Ook: kunnen met mensen met obesitas deelnemen (gegevens over bekend, nemen deel aan programma, worden geweigerd, worden doorverwezen naar reguliere zorg, etc.)


- Is het programma/het gebruik geëvalueerd?

- Op welke manier?

- Waarom op deze manier?

- Heeft u al effecten gezien of gemerkt van de website?

- zelf

- ervaring gehoord van anderen?


- Wat is een sterk punt van de website/ het programma?

- Waarom?

- Als u kritisch kijkt, wat is dan een zwak punt van de tool?

- Hoe zou u dat veranderen?

- Ziet u mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de tool?

- Waarom?

- Op welke manier?
- Zijn er gegevens bekend over de effectiviteit van het programma

- Evt mate van afvallen

- Relapse

- Hoe lang zijn gebruikers gemiddeld lid

- Gegevens bekend over drop-out en gebruikers die het programma succesvol afronden
- Wat vind u van de gebruiksvriendelijkheid van het programma

- Heeft u hier specifiek aandacht aan besteed

- Hoe

- Wat is bekend over de klanttevredenheid


- Technologische mogelijkheden

- Waarom is het gebruik gemaakt van een online programma (gemak mensen bereiken, of door grotere mogelijkheden)- Hoe is er van de technologische mogelijkheden gebruik gemaakt

Bijlage B: Enquête
Download 1.15 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page