1. Hozirgacha eskirmay kelgan, unutilmagan, “otalar so’zi” deb nomlanuvchi janr qaysi? – maqollarDownload 197.44 Kb.
Page4/15
Date24.11.2022
Size197.44 Kb.
#88022
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
5-sinf-adabiyot-fanidan-savol-javoblar-toplami
Ertaklar
1. Hayot haqiqati bilan bog’liq bo’lib, xayoliy va hayotiy uydirmalar asosiga qurilgan, didaktik g’oya
tashuvchi og’zaki hikoyalar?.. – ertak deyiladi.
2. Ertakka nisbatan yana qanday atamalar qo’llaniladi? – matal, ushuk, varsaki, cho’pchak.
3. “Uch og’a–ini botirlar” ertagida chol o’g’illarini tarbiyalashda 3 narsaga amal qiladi. Bu 3 narsa nima edi?
– sog’lom qilib tarbiyalaydi – natijada o’g’illari baquvvat bo’lib o’sadi. Qurol-yaroq bilan tanishtiradi –
natijada o’g’illari yarog’ ishlatishga usta bo’lib yetishadi, qo’rqitmay o’stiradi – natijada o’g’illari botir,
dovyurak bo’lib yetishadi.
4. “Uch og’a ini botirlar” ertagida chol safarga otlangan o’g’illariga uch harsani uqtiradi. Bular nima edi?
– To’g’ri bo’ling – bexavotir bo’lasiz. Maqtanchoq bo’lmang – xijolat tortmaysiz. Dangasalik qilmang –
baxtsiz bo’lmaysiz.
5. “Uch og’a-ini botirlar” ertagida tunda poyloqchilik qilgan botirlar kimlar bilan jang qiladi?
– To’ng’ich botir sherni o’ldiradi, o’rtancha botir ajdarni yengadi, kenja botir podsho xazinasiga
tushmoqchi bo’lgan o’g’rilarni qirib tashlaydi.
6. “Uch og’a-ini botirlar” ertagida aka uka botirlar dasturxondagi uch narsaga ta’rif beradilar. Bu uch
narsa nima edi? – go’sht, shinni, non.
7. To’ti haqidagi hikoya qaysi asar ichida qoliplovchi sifatida keltirilgan?
– “Uch o’g’a-ini botirlar” ertagida
8. To’ti necha kunga ruxsat so’radi-yu, necha kunga ruxsat berildi? – 20 kunga, 15 kunga ruxsat berildi.
9. Podsho to’tini necha yil qafasda saqlagan edi? – 3 yil
10. “Susambil” ertagidagi qahramonlarni sanang? – eshak, ho’kiz, xo’roz, kalamushlar, arilar, bo’rilar.
11. Eshak Susambil yurti haqida qachon kimdan eshitgan edi? – Yoshligida onasidan
12. Susambil yurtiga otlangan eshakka birinchi kim duch keladi? – xo’roz
13. Susambilga otlangan eshak va xo’rozga yana kimlar qo’shiladi? – ho’kiz(3), kalamushlar(4), arilar(5).
14. “Susambil” ertagida Susambilga yetib kelgan hayvonlarga bo’rilar qanday ta’rif beradi?
– ho’kiz – munkarnakir, arilar – azroil, kalamushlar – go’rkov, xo’roz – so’fi, eshak – eshon.

Download 197.44 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page