1. Hozirgacha eskirmay kelgan, unutilmagan, “otalar so’zi” deb nomlanuvchi janr qaysi? – maqollarDownload 197.44 Kb.
Page2/15
Date24.11.2022
Size197.44 Kb.
#88022
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
5-sinf-adabiyot-fanidan-savol-javoblar-toplami
Imom Ismoil Al-Buxoriy
1. Buxoroda yetishib chiqqan, butun dunyoga shuhrat taratgan, hadis ilmining allomasi?
– Imom Ismoil Muhammad Al-Buxoriy.
2. Buxoriyning ismi va tavallud sanasi? – Muhammad, 810-yil, 21-iyun, Buxoroda tug’ilgan.
3. Zamondoshlari “xonadoniga mehnatsiz topilgan biror dirham ham pul kirgan emas edi” deb kimni
ta’riflashgan ? – Al-Buxoriyning otasi Ismoil Buxoriyni
4. Kimning onasi tushida Ibrohim Alayhissalomni ko’radi va duolari sharofatidan Alloh o’g’liga ko’rish
ne’matini qaytarganligidan ogoh bo’ladi?
– Buxoriyning onasi tushida Ibrohim Alayhissalomni ko’radi. Muhammadning ko’zi yoshligida
jarohatlanib, ojizlanib qoladi. Tabiblarga ko’rsatishadi, foyda bermaydi. Bir kuni tushida Ibrohim Alayhis–
salom unga: “Ey volida, duolaring sharofatidan Olloh o’g’lingga ko’rish ne’matini qaytardi” – deydi?
5. Imom Buxoriydan bizgacha qancha asar yetib keldi? – 20 dan ortiq
6. Imom Buxoriy “Al-jome’ as-sahih” asari ustida necha yil ish olib borgan va nechta hadis jamlagan?
– 16 yil. 600 ming hadis ichidan 7397 ta hadis saralanib olingan.
7. “ Muhaddislar sultoni” , “Muhaddislar imomi” unvonlarini olgan alloma kim? – Imom Buxoriy
8. Imom Buxoriyning kindik qoni to’kilgan shaharni tark etishiga kim sababchi bo’ldi?
– Buxoro amiri Xolid ibn Ahmad
9. Imom Buxoriy Xolid ibn Ahmad yuborgan choparga nima deydi?
– “ Men ilmni xor qilmayman. Uni hukmdorlar eshigiga olib bormayman” – deydi.
10. “Sollallohu alayhi vasallam” iborasining mazmuni? – payg’ambarimizning haqlariga aytilgan duo
11. Rasululloh 4 xislat kimga bo’lsa, u munofiqdir deydilar. Bular qanday xislatlar edi?
– omonatga xiyonat qilish, yolg’on so’zlash, va’da berib bajarmaslik, urishib qolsa, kek saqlash.
12. Bir odam Rasulullohdan “Islomda eng yaxshi xislatlar qaysi?”– deb so’raydi. Rasulullohning javobi?
– ochlarga taom bermoqlik, tanigan va tanimaganlarga salom berish.
13. Yurtimizdan yetishib chiqqan qanday muhaddislarni bilasiz?
– Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Al-Buxoriy, Abu Iso Muhammad Abdulloh ibn Abdulloh
Ar-Rahmon ad-Dorimiy as-Samarqandiy
Ezop
1. Miloddan avvalgi VI asrda quldorlik tuzumi paytidaYunonistondan qullar orasidan yetishib chiqqan,
o’ta aqlli, badbashara donishmand kim? – Ezop
2. Ezop xo’jayini Ksanfga qanday yordam ko’rsatadi va yordami evaziga qanday mukofot oladi?
– Ksanfni dengizni ichish haqidagi gapi bilan xonavayron bo’lishdan qutqaradi. Evaziga kaltaklanadi.
3. Ezop haqidagi rivoyatlarda uning donishmandligi nimalarda ko’rinadi?
– Safarga jo’nashdan oldin yuk tanlashida va “Dengizni ichib yuboraman” degan Ksanfni juda
tadbirkorlik bilan vaziyatdan olib chiqib ketishida ko’rinadi.
4. “Yovvoyi echkilar va cho’pon” masalining qisqacha mazmuni? Masal g’oyasi?
5. “Kiyik bilan tokzor” masalining qisqacha mazmuni? Masal g’oyasi?
6. “Bo’ri bilan laylak” masalining qisqacha mazmuni? Masal g’oyasi?
7. “Eshak bilan baqalar” masalining qisqacha mazmuni? Masal g’oyasi?
8. “Ustiga tuz yuklangan eshak” masalining qisqacha mazmuni? Masal g’oyasi?
9. “Burgut, zag’cha va cho’pon” masalini so’zlab bering. Masal g’oyasi? 10. Masal haqida tushuncha bering.
11. Ezop birinchi masalchi. Uning davomchilari kimlar? – Grek masalchilari Fedr, Babriy.
12. Ezop masallarini she’riy yo’l bilan lotin tiliga tarjima qilgan kim? – Grek masalchisi Fedr
13. Masal qanday shakllarda yoziladi? – she’riy yoki nasriy
14. Sharq adabiyotida majoziy obrazlar vositasida, ya’ni turli hayvonlar tilidan tarbiyaviy ahamiyatga
molik ibratli hikoyachalar keltirish qaysi asarlar tarkibida uchraydi?
– Hind adabiyotining nodir namunalari “Panchatantra”, “Kalila va Dimna” asarlarida.
15. Majoziy shakldagi ibratli hikoyalar o’zbek adabiyotida kimning asarlarida uchraydi?
– Navoiyning “Xamsa” asaridagi birinchi doston “Hayrat ul-abror”da va maxsus shu yonalishda
yaratilgan “Lison ut-tayr” (“Qushlar tili”) dostonida uchraydi.
16. Masalchilik janrining rivojlanishiga ulkan hissa qo’shgan ijodkor va uning asari?
– XVIII asr oxiri XIX boshlarida yashab o’tgan Muhammad Sharif Gulxaniy, “Zarbulmasal” asari
17. XX asr o’zbek masalnavis shoirlaridan kimlarni bilasiz?
– Abdulla Avloniy, H.H. Niyoziy, Yamin Qurbon, Sami Abduqahhor, Muxtor Xudoyqulov.

Download 197.44 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page