ĐỀ kiểm tra giữa kỳ ĐỀ ADownload 25.88 Kb.
Page1/2
Date10.06.2022
Size25.88 Kb.
#87638
  1   2
ACC1101 GK A final

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - ĐỀ A
Bài 1. Ngày 1/4/2010, công ty Nina thành lập với số vốn ban đầu là 500trđ và gởi vào tiền gởi ngân hàng. Trong tháng 4/2010, công ty thực hiện các nghiệp vụ sau:

 1. Mua hàng hóa với giá mua là 100trđ, chưa thanh toán tiền cho người bán.

 2. Chuyển khoản thanh toán khoản tiền thuê văn phòng của tháng trước là 50trđ.

 3. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng là 200trđ.

 4. Vay ngắn hạn bằng tiền mặt, số tiền là 60trđ.

 5. Trích tiền gởi ngân hàng để trả nợ cho người cung cấp hàng, số tiền là 50trđ.

 6. Bán lô hàng với giá bán 800tr và giá vốn 750tr, khách hàng sẽ thanh toán trong 30 ngày.

 7. Thanh toán lương nhân viên bằng tiền mặt 120trđ.

 8. Mua một xe tải 800trđ, đã trả 300trđ bằng tiền gởi ngân hàng, số còn lại chưa thanh toán.

 9. Chia lợi nhuận cho chủ sở hữu bằng tiền mặt 1000trđ.

 10. Trả nợ người bán hàng hóa 160trđ bằng tiền gởi ngân hàng.

 11. Chuyển khoản trả tiền nợ thuế cuả năm trước là 20trđ.

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế nêu trên của công ty Nina

 • Ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ lên phương trình kế toán dạng mở rộng có dạng như sau theo quy ước “+” là tăng, “-” là giảm và “K” là không ảnh hưởng

Tiền

Hàng tồn kho

TSCĐ

TS khác

Nợ phải trả

VCSH


Download 25.88 Kb.

Share with your friends:
  1   2
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page