Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelserDownload 55,4 Kb.
Date conversion30.01.2017
Size55,4 Kb.
Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin

Maj-juni, Skoleår 2014-15

Institution

Efterslægten

Uddannelse

Hf

Fag og niveau

Engelsk B

Lærer(e)

Kirsten-Anne Hoffmann, Line Schelde

Hold

En508-14

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

Suburbia

Titel2

The Cult of Celebrity – Facebook generations

Titel 3

Body Images


Titel 4

The British Empire: Colonialism/the influence of Mahatma Ghandhi

Titel 5

Indian women´s lives

Titel 6

Towards a black president - from Martin Luther King to President Obama

Titel 7

The Short Story as a genre

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Titel 1

Suburbia > neighbours and ”little boxes”.

Indhold

Kernestof:

Introduction to concepts for text analysis, i.e.  • concepts of genres

  • types of fiction and non-fiction texts

  • writing skills – genres - screenings

Introduction to Tools for analysis:Analysis Angles, pages 322-338 in Angles, 2014 by Daugaard and Andersen, Systime.
Texts:

Suburbia:

Malvina Reynolds, Little Boxes, song, 1962

Pictures – Suburban images, pop art etc. from Angles pages 61, 62, 63

Shaun Tan, Our Expedition , short story, 2008

Maeve Binchy, Love in the Suburbs, short story, 2009

Sam Mendes, Revolutionary Road, film, 2008

Andres Duany et al, The Victims of sprawl, non-fiction, 2000

TV- series: Mad Men – Figaro´s Wedding (afsnit 1)Supplerende stof:

“Non-fiction and fiction – How to read a text” fra Angles

TV-series – Fame, Metamorphosis, 1989

Groups – youtube videos:

Analysis of pupil chosen videos on the theme suburbia, + lyrics:

The Beatles: Penny Lane, Ray Charles. I´m gonna move to the outskirt of town, Pet Shop Boys: Suburbia, Marianne Faithfull: The ballad of Judy Jordan.


Study skills

- Introduction to the English class-room - Fronter

- How to learn new words and to expand your vocabulary

- How to help and inspire your classmates - and how to get help yourself

- Skills needed for group work

- Reading methods

- Writing skills – and methods, an introduction.


Omfang

Ca. 48 lektioner

Særlige fokuspunkter

Grundlæggende kompetencer og begreber inden for tekstanalyse. Screeninger.

Mundtlig og skriftlige analysebegreber/skriftlige kompetencer – summary, outline etc.


Emner: Identiteter i forstædernes, hvad betyder en forstad – hvilken kultur genereres der? – Særlig fokus på forstæders opkomst og historie især i USA.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseuv., og -diskussioner, gruppearbejde, virtuel opgaveløsning, skriftlige afleveringer, mundtlige fremlæggelserTitel 2

The Cult of Celebrity – Facebook generations

Indhold

Kernestof:
Texts:

Jessica Stillman, "Is Facebook Turning Generation Y into a Bunch of Narcissists?, Article, 2010, Angles

Andy Warhol. Fame, 1975, non-fiction

Nick Hornby. Juliet, Naked, 2009, excerpt from a novel

Angles the article: Lord Byron´s life of bling, booze and groupie sex, (excerpt)

Works in groups : Writing sessions in class:

Write an article on your use of Facebook for the Efterslægten School magazine

HF-terretninger.


Supplerende stof:

(TV-serie, afsnit:

BBC Program on Lord Byron – life and literature, 2000 )


Omfang

Ca. 40 lektioner

Særlige fokuspunkter

Skrivefærdigheder, genrekendskab, sproglige øvelser mhp korrekt grammatik i skriftlige arbejder. Artiklen som genre som fokusfelt. Fokus – berømmelse og selvfremstilling.

Væsentligste arbejdsformer

Klassediskussioner, gruppearbejde, virtuel opgaveløsning, skriftlige øvelser og afleveringer, mundtlige fremlæggelserTitel 3

Body Image

Indhold

Kate Morey. ”I wanted a boob job to fit in”, an internet article 2008

“Body Image” Internet article 2010

Lisa T. Cullen, 2Changing faces”, internet article 2006

All texts from English B exam paper dec. 2010

Pictures. Twiggy, nudes, plastic surgery etc.Internet pictures of body images – presentations of picture analysis - bodies and people – characterize persons – how to characterize a person etc.. A number of pictures – student driven work. Discussions on trends of body images.

Omfang

32 timer

Særlige
fokuspunkter


Fokus på de skriftlighed genrer, grammatik, øvelser i klassen, skrivetimer på skolen, genrepræcision. Hvordan bygges en artikl op, hvad vil det sige at lave en karakeristik, hvordan beskrives et billede mv.

Væsentligste
arbejdsformer


Skrivegrupper, soloskrivning, Skriftligheds øvelser – dele tekster, rette hinandens tekster. Grupper, pararbejder.Titel 4

The British Empire: Colonialism and the influence of Mahatma Ghandhi

Indhold

Kernestof:
Niall Ferguson: How Britain Made the Modern World, 2003, non-fiction

Richard Attenborough Gandhi, 1982 Film.

George Orwell – Shooting an Elephant (1936)

Jomo Kenyatta, The Gentlemen of the Jungle, 1938, Angles.

How Ghandhi changed the World, 2008, Internet article:

http://www.livescience.com/2851-gandhi-changed-world.htmlSupplerende stof:

The British Empire. A map, 1921, Angles p. 168

The English and the world – a timeline, Angles pages 170-72

Baggrundslinks til emnet:

http://da.m.wikipedia.org/wiki/Jeg_skyder_en_elefant

https://www.youtube.com/watch?v=yPrMtNiE9Ho

http://www.biography.com/people/mahatma-gandhi-9305898#synopsis 
http://www.altomhistorie.dk/anbefalinger/gandhi/
http://da.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi


Omfang

Ca. 35 lektioner

Særlige fokuspunkter

Kendskab til en periode i britisk historie. .

Periodens betydning for britisk selvforståelse – og forståelse for en personlighed, en karakters betydning for en historisk forandring.

Forståelse for det engelske imperiums udbredelse og konsekvenser i forhold til

lokale kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold.Væsentligste arbejdsformer

Klasseuv., Matrixgrupper, gruppearbejde, virtuel opgaveløsning, skriftlige afleveringer, mundtlige fremlæggelser.Titel 5


Focus on Indian women’s lives

The theme gave a brief introduction to the British Empire and India with special focus on Indian women’s conditions and roles traditionally and today.Ndhold

Focus on Indian women’s lives:

Edward and Hanna Broadbridge, “Family Patterns” and “Matrimonials” in India and the English by the same authors, Danmarks Radio, for Undervisningsministeriet, 1984

Poem: Rabinadrath Tagore, “Woman”, from Recovery reprinted in India and the English by Edward and Hanna Broadbridge, Danmarks Radio, for Undervisningsministeriet, 1984

Poem: Kalidasa, “On Becoming a Wife”, extract from the play Shakuntala reprinted in India and the English by Edward and Hanna Broadbridge, Danmarks Radio for Undervisningsministeriet, 1984

Rudyard Kipling, “Lispeth”, from The Civil and Military Gazette, 1886, reprinted in Wider contexts by Jonna Engberg-Pedersen, Mette Grønvold, Hanne Ohland-Andersen, Gyldendal, 2012

Websites: Research on Kipling, including establishing credibility of the sites visited: The Kipling Society, http://www.kiplingsociety.co.uk/

BBC History, http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/kipling_rudyard.shtml,

Poetry Foundation, http://www.poetryfoundation.org/bio/rudyard-kipling and Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling, all viewed 27.1.15

Documentary: “The Arranged Marriage”, A Kashmin Wedding Documentary: https://www.youtube.com/watch?v=_yNoPrsargQ - watched 20.11.14

Matrimonial adverts online: http://advertisementindia.com/matrimonial-sample-advertisements.aspx, viewed 8.12.14

Torben Lindy Christensen & Ole Faaborg, “India”, background article in Let’s Face the World by the same authors, Systime, 2002

Timetables, in India by Hyman Kublin, Houghton Mifflin Company, 1968

Various photographs of Indian women by photographer Raghubir Singh, in Calcutta, Joseph Lelyveld, The Perennial Press, 1975

Anne Mette Finderup & Agnete Fog, “The UK and Me – The British Empire Quiz” in Worlds of English by the same authors, Systime, 2010Niall Ferguson, “Empire - How Britain Made the Modern World” (2003) in Angles, Anders Daugaard and Jonas Kjær Andersen (eds), Gyldendal, 2014

Desuden læst den danske baggrundsartikel:

(kursisterne har besvaret spørgsmål på engelsk og udarbejdet en oversættelse til engelsk med udgangspunkt i artiklen)

Jacob Graves Sørensen og Tom Sig Jessen, “Pigeliv og kvindeliv – ingen dans på roser” i Indien – Den nye stormagt, Columbus, 2014Omfang


Anvendt uddannelsestid:

30 timer


Særlige fokus-punkter

Temaet giver en kort introduktion til forholdet mellem Storbritannien og Indien, herunder det britiske imperium, og til engelsk som et globalt sprog. Særlig fokus er på familiemønstre og indiske kvinders rolle og muligheder traditionelt og i nyere tid i Indien, samt relationen mellem kvinder fra den vestlige verden og indiske kvinder.

Theme terms include: The British Empire and the relationship between the UK and India, submission, women’s rights, women’s duties, gender roles, gender expectations, dowry, sex selected abortions, arranged marriage, matrimonials, family patterns, motherhood, wives, daughters, widows, traditions, independence, the relationship between Western woman and Indian women, education, illiteracy, choice

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, ordforrådsøvelser, grammatik., DiskussionerTitel 6

Towards a black president

Indhold

The Declaration of Independence, July 4 th 1776 (excerpts)

Abraham Lincoln: The Gettysburg Address, 1983

Alan Parker: Missisippi Burning, Film, 1988

Martin Luther King, I have a dream. 1964

Speech: Martin Luther King Jr., “I Have a Dream”, 1963, www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

Lyrics: Strange Fruit:

https://www.youtube.com/watch?v=h4ZyuULy9zs&list=RDh4ZyuULy9zs#t=5

Lyrics: Paul Simon, American Tune:

https://www.google.dk/#q=american+tune

Selvvalgte taler/Obama m.fl. – grupper. Fremlæggelser.
Omfang

Ca. 35 timer

Særlige fokuspunkter

Black American Culture in the 1960ties. The American dream.

Udviklingen fra 1950erne frem mod Obama som president – bl.a. med inddragelse af retorisk analyse af taler af Lincoln, King og kort Obama. Den amerikanske drøm og immigration som dannende for national selvforståelse.Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, ordforrådsøvelser, grammatik.Titel 7

The Short Story as a genre - focus on Hemingway and the genre

Indhold

Olaf Olafsson 2008, On the lake, Exam paper English B exam dec. 2010

What is a short story? Lærerprod. Materiale

Ernest Hemingway: Mr. and Mrs. Eliot. In our time, 1924

Ernest Hemingway. Indian Camp, 1925

Ernest Hemingway: Hills like white Elephants. Men without women, 1927
Omfang

Ca. 20 timer

Væsentligste
arbejdsformer


KLasseundervisning, pararbejde, grupper, matrix. Repetition af taxonomibegrebet og analyseredskaber for fiction.

The database is protected by copyright ©sckool.org 2016
send message

    Main page