Haack [Haacke, Haak, Haake], Friedrich WilhelmDownload 30,31 Mb.
Page599/757
Date conversion26.04.2018
Size30,31 Mb.
1   ...   595   596   597   598   599   600   601   602   ...   757

Holzblocktrommel


(Ger.).

See Woodblock.

Holtzner, Anton.


See Holzner, Anton.

Holý, Alfred


(b Oporto, 5 Aug 1866; d Vienna, 8 May 1948). Harpist and composer of Czech origin. The son of a trumpeter and Kapellmeister at Oporto and Smolensk, he received a diploma with honours in 1885 at the Prague Conservatory, where he studied the harp under Alois Staněk. He became first harpist with the Prague German Opera under Karl Muck, and then from 1896 to 1903 played with the Berlin Opera, receiving the title of königliche Kammervirtuos. He played under the conductors Bruno Walter, Richard Strauss and Felix Weingartner, and Mahler engaged him for the Vienna SO in 1903. During the next ten years he also toured Europe giving solo recitals and playing at the Bayreuth festivals. Richard Strauss commissioned two books of studies from his orchestral harp parts. In 1913 Muck asked him to succeed Heinrich Schuëcker as principal harpist of the Boston SO. Holý also taught at the New England Conservatory, where he generated a new interest in the harp. In 1928 he retired and returned to Vienna to be with his family. He continued to teach and compose, but his life was made hard by the Anschluss, World War II (during which many of his compositions were destroyed) and the occupation of Vienna, and he died destitute. Holý composed 42 works for the harp, ‘tone-building’ studies and teaching works, four duets and some ensemble pieces.

BIBLIOGRAPHY


A. Holý: ‘Parish-Alwars’, Eolian Review, i (1921–2)

M.G. Scimeca: L’arpa nella storia (Bari, 1938), 149

A.N. Schirinzi: L’arpa storia di un antico strumento (Milan, 1961), 103–4

A. de Volt: ‘Alfred Holý’, Harp News, iii/6 (1962), 10–11

J. Marson, ed.: ‘Eolian Review’, United Kingdom Harpists Association Newsletter, xvi (1969), 5

H. Charnassé and F. Vernillat: Les instruments à cordes pincées (Paris, 1970), 19

A. de Volt: Alfred Holý: Memoirs (New York, 1985)

ALICE LAWSON ABER-COUNT


Holý, Dušan


(b Hrubá Vrbka, Moravia, 25 April 1933). Czech ethnomusicologist and ethnographer. He studied acting at the Janáček Academy in Brno for one year, and ethnography and musicology at Brno University between 1952 and 1956. He worked for Czechoslovak Radio in Brno and in 1959 joined the Institute of European Ethnology as a lecturer, becoming professor in 1990. He received the CSc in 1964 with a dissertation on folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians, and the doctorate in 1991 with a dissertation on singing units of folksong. In 1966 he was co-founder of the journal Národopisné aktuality (later Národopisná revue). He has also been active as a collector of folksong recordings and as a folksinger and dancer. The leading scholar of Moravian folk music of his generation, Holý has written authoritatively on its evolution, notation and rhythmic structure, particularly on the music of the Moravian Carpathians.

WRITINGS


‘Zbytky pohřebního naříkání na Horňácku’ [Remains of funeral lament in Horňácko], Český lid, xlvi/2 (1959), 60–68

‘K problematice rytmiky táhlé písně’ [On the issue of rhythm in slow song], Slovácko, ii/7 (1960), 6–27

‘Jinonárodní hudební varianty lidových tanců ze Slovenska’ [Musical variants of folkdances in Slovakia originating from other nations], Sborník Slovenského národného múzea, lvi (1962), 85–98

with R. Jeřábek and V. Frolec: Podluží: kniha o lidovém umění [Podluží: a book about folk art] (Brno, 1962)

‘Instrumental and Vocal Performance of Dance Music in the Horňácko District of South East Moravia’, JIFMC, xv (1963), 65–72with O. Pokorný: ‘Über die Anwendung der graphischen Dynamik- und Rhythmusaufzeichung bei der Untersuchung der Musikfolklore’, SPFFBU, F7 (1963), 107–16

‘Proces zlidovování v oblasti s živými tradicemi’ [The process of popularization in the area of living tradition], Václavkova Olomouc 1964, 101–9

‘The Classification of Ornamental Elements in Folk Dance-Music against the Background of a Metrorhythmical Basis’, SMH, vii (1965), 263–72

‘Možnosti kartografování etnomuzikologického materiálu’ [Possibilities of mapping ethnomusicological material], Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV (1965), nos.3–4, pp.5–14Horňácko: život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí Bílých Karpat [Horňácko: the life and culture of the people of the Moravian-Slovak border of the White Carpathians] (Brno, 1966), 363–427, 507–8 [summaries in Eng., Ger.]

‘Otázky textových a hudebních metrorytmických vztahů v táhlé písni východního typu’ [Issues of relationships between texts and musical rhythm and measures in slow songs of the eastern type], Český lid, lvi (1969), 130–38Probleme der Entwicklung und des Stils der Volksmusik: volkstümliche Tanzmusik auf der mährischen Seite der Weissen Karpaten (Brno, 1969)

with A. Bartošík and S. Zabadal: ‘Samočinný počítač: pomocník při analýze a klasifikaci lidových písní’ [The computer: an aid in the analysis and classification of folksong], OM, ii, (1970), 155–64

‘Návrh katalogu strofických variací’ [A proposal for a catalogue of strophic variations], Národopisné aktuality, viii (1971), 43–56

‘Ritmul aksak in Moravia şi problemele legate de notarea lui’ [The aksak rhythm in Moravia and the problems invovled in its notation], Revista de etnografie şi folclor, xvii (1972), 3–19

‘Úvaha nad terminologií vztahů mezi folklórními útvary’ [A reflection on the terminology of relationships between folklore genres], Slovenský národopis, xx/1 (1972), 103–43

‘Problémy zápisu moravské lidové písně’ [Issues in recording Moravian folksong], Vlastivědný věstník moravský, xxv (1973), 169–79

‘Variační postup v lidové písni a jejich proměřování’ [The variation process in folksongs and its measurement], O životě písně v lidové tradici, ed. B. Beneš (Brno, 1973), 15–43 [with Eng. summary]

‘Mimoevropské hudební kultury v projetí Zdeňka Nejedlého’ [Zdeněk Nejedlý’s approach to musical cultures outside Europe], Zdeněk Nejedlý, klasik naší vědy a kultury, ed. J. Jiránek (Brno, 1978), 217–25

‘Janáčkovo pojetí lidové písně a hudby’ [Janáček's concept of folksong and folk music], Národopisné aktuality, xv (1978), 271–8

‘Nad dílem Karla Vetterla’ [On the work of Karel Vetterl], ibid., 173–84

‘Společné znaky lidových hudebních kultur slovanských národů a jejich vlivy na kultury národů neslovanských’ [Common features of Slavonic folk music cultures and their impact on the cultures of non-Slavonic nations], SPFFBU, C27 (1980), 327–33

‘Zum Studium der Vokalmusik in der äussersten Westspitze der Karpaten’, Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, ed. A. Elscheková (Bratislava, 1981), 57–71

‘Lidoví skladatelé a písmáci z Lanžhota na Pokluží’ [Folk composers and writers of Lanžhot from Pokluží], Národopisné aktuality, xix, (1982), 179–200Mudrosloví primáše Jožky Kubíka [The wise observations of the bandleader Jožka Kubík] (Prague, 1984)

‘Etnomuzikologie (hudební folkloristika)’ [Ethnomusicology (folklore music studies)], Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj (Prague, 1988), iii, 778–822Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam [The sung units of folksong, their relations and significance] (Brno, 1988)

with C. Nečas: Žalující píseň: o osudu Romů v nacistických koncentračních táborech [Accusatory song: the fate of the Gypsies in the Nazi concentration camps] (Strážnice, 1993)

KAREL STEINMETZ


1   ...   595   596   597   598   599   600   601   602   ...   757


The database is protected by copyright ©sckool.org 2016
send message

    Main page