Генрі Шогт Семантична теорія та теорія перекладуDownload 78,02 Kb.
Date16.03.2020
Size78,02 Kb.
Генрі Шогт

Семантична теорія та теорія перекладу

І хоча існує незаперечний і дуже важливий зв'язок між семантикою, яка має справу зі значенням, та перекладом, який переносить це значення, вони не тісно пов'язані між собою, і часто принципи семантичної теорії не допомагають спеціалістам з перекладу, а скоріше завдають їм клопоту. Буде цікаво розглянути дві галузі семантики та перекладу для того, щоб дізнатися, чи можна надати якесь пояснення справі, де є найменший взаємозв'язок між двома поняттями.

Кажучи, що семантична теорія про значення, дасть нам не більше, ніж стислий словник, тому необхідно зазначити деякі головні питання, які досліджує семантика. Не стверджуючи вичерпність і не встановлюючи ієрархію, ми можемо зазначити такі твердження: 1) філософські та епістимологічні проблеми відношення між мовою, думкою та зовнішнім світом; 2) відношення мі значеннєвим елементом мови й іншими елементами на тому ж рівні аналізу тієї ж мови; 3) спілкування між людьми, які розмовляють однією мовою, комунікація усна та письмова.

1) Перша проблема, хоча й загального характеру і не пов'язана з певною мовою, має важливий підтекст для перекладачів. Якщо є зв'язок між мовою, думкою та реальністю ( "Мова, думка та реальність" - назва одного з томів вибраних есеїв Бенжаміна Лі Уорфа), різні реалії зароджують різні мови, але також різні мови визначають різні реалії. В найбільшому вияві так звана гіпотеза Сапіра-Уорфа наводить на думку, що спілкування між двома людьми, які не поділяють однієї рідної мови, неможливе, навіть якщо один з них вивчив мову іншого. Навіть ті, які думають, що вивчили іноземну мову, залишаються в'язнями системи їх рідної мови, і таким чином, вони не спроможні на справжнє спілкування з тими, мову яких, вони, як вважають, опанували.

Це типовий приклад розбіжності між теорією та практикою: ніхто повністю не погоджується з гіпотезою Сапіра-Уорфа, і все ж складно заперечувати, що певна мова зосереджена на елементах зовнішнього світу і створює абстрактні поняття, на які в іншій мові увагу не звернуто або, у випадку абстрактних понять, які не були втілені у слова. Мовні системи можуть відрізнятися в тому, що якась наголошує на тривалості та передній\попередній шкалі в той час, як інша мова має очевидне позначення категорії виду, яка не має вказівки на тривалість. Навіть якщо перша мова має змогу виразити вид, і друга мова - тривалість, ці категорії не будуть посідати визначних позицій, так що немає реальних еквівалентів між двома мовами щодо тривалості та виду.

2. Це веде до другого питання семантики щодо постійного аналізу, згідно з якого кожний елемент визначено відносно інших елементів того ж рівня.

На відміну від посилань на фізичні особливості, які вони мати по одинці, цей принцип структурування лінгвістичних елементів та їх опису з функціональної точки зору відомий у фонології\фонетичній системі, який відобразив празький структураліст, перш за все Трубецькой. Спроби упорядкувати значеннєві одиниці так само, як у фонеми, на зараз лише частково успішний.

Під час обговорення дієслів craindre, redouter та вислову avoir peur Соссюр вже тоді зазначив, що цінність кожного з трьох визначена існуванням двох інших. На жаль, Соссюр не зазначив вони різняться і чи ця різниця має відношення до інтелектуального змісту чи ні. Це породжує питання конотації або денотації і поділу на некогнітивні та когнітивні елементи значення, які відіграють важливу роль в перекладацьких обговореннях.

Вивчення семантичних та поняттєвих полів більш зрозуміло, ніж приклад Соссюра, ілюструє можливості та обмеження структурного методу, застосованого до лексикону. Ідея поля частково може бути розглянута як відповідь до проблеми упорядкування одиниць, які є частиною відкритого, безлімітного списку. На відміну від фонем, які для кожної мови є обмеженою закритою категорією , з числом одиниць, яке дуже рідко перевищує 75 (частіше менше), лексичних одиниць настільки багато, що принцип, відповідно до якого кожна одиниця впливає на усі інші на одному рівні, є не вірним щодо лексикону як цілого, чи як бажаєте, аби підтримувати його без перевіреної значимості. В набагато меншому і однорідному лексичному полі, однак маємо змогу спостерігати ситуацію подібну до переважної у фонетичній системі. Однак незважаючи на дещо спільне, тут є такі розбіжності:

а) Фонеми окремі елементи в той час, як лексеми зазвичай набагато неясні. Важко дати загальні правила: коли значення в деяких випадках визначене, в більшості випадків немає чіткого спрямування різних значеннєвих областей, але є доволі розмиті краї та перекриття.

б) Разом з розмовною групою, існують незначні коливання у фонетичній системі. Такі відмінності , як груповий феномен, вік, стать, соціальний статус і походження, визначальні фактори. Будова лексичного поля зазнає набагато більших відмінностей, і коли число одиниць у фонетичній системі певної розмовної групи - відмінності дуже близькі до середнього показника, число лексичних одиниць в певному полі може дуже різнитися від однієї людини до іншої. Це має важливий грунт для точного лексичного значення кожного предмет: чим менше термінів, менш специфічними стають їх значення. Варто зазначити, що такі граматичні категорії, як особа, число, відмінок, час, спосіб та вид, приближені до фонетичної системи.

в) Поза реальністю соціальна структура, стиль життя різняться залежно від мовної спільноти. Семантичні поля відображають ці відмінності ( іноді вже недоречні в сучасному суспільстві). Одиниця може належати різним полям в різних мовах. Для голландця картопля належить до одного семантичного поля разом з локшиною та рисом (вміст крохмалю), в той час як у Франції картоплю вважають овочем. Якщо поле забезпечує також загальні терміни, то такі терміни будуть відрізнятися, як у прикладі з картоплею.

г) Постійний аналіз має бути доповнений знанням про посилання. Досвід кожного мовця по-своєму забарвлює його рамку посилань, навіть в одній мовній спільноті, тому що посилання роблять свій внесок у навколишній світ і в ментальні конструкції, які не є позначеннями матеріального.

Зазвичай якщо дослідження семантичного або лексичного поля здійснюється в межах однієї мови, увагу на окремі відмінності не звертають і побудоване поле має відображати загальний вжиток. Порівняння між полями в двох або більше мовах побудовані на однакових припущеннях щодо загальної придатності кожного с полів в межах його мовної спільноти. Дотримуючись принципу абстракції та узагальнення лінгвістичних знаків, дослідники семантичного поля залишаються в царині langue і вправності. Однак перекладачі працюють з текстами і послуговуються рівнем parole чи вияву.

3. Незалежно від того, як їх називають мовець - слухач, відправник - отримувач, той, хто закодовує - той, хто розкодовує, суспільна модель зазначає того, хто створює повідомлення і того, хто отримує повідомлення й інтерпретує.

Якщо ці дві людини дотримуються граматичних правил і мають однакове лексичне оточення, повідомлення передається без змін, і спілкування успішне. Така приємна картина не бере до уваги всі складності, які були досліджені в описах говоріння та в прагматиці.

Простий приклад здатний проілюструвати проблеми, на які хтось може натрапити. Я зателефонував другові, коли мені була потрібна важлива інформація для роботи, яку я писав. Його трирічний син підняв слухавку, йому це подобалося. На моє запитання: " Чи твій тато вдома?" він відповів так", і залишив слухавку висіти, не покликавши батька. Семантичне тлумачення мого питання було правильним, але спілкування не дуже вдалося.

Семантична теорія приділяє увагу на когнітивному значенні і залишає складності намірів та непрямих натяків іншим дисциплінам. Варто зазначити, що Джон Ліон широко досліджує проблеми ілокутивних дій, паралінгвістичних феноменів і численних тлумачень у своїй книззі про семантику. Скоріш за все термін "семантика" він використовує як загальний термін і потім використовує таке ж позначення як гіпонім для наук, які досліджують когнітивне поняття, які таким чином рівняються з традиційним вжитком.

Женевська школа (Чарльз Беллі, Альберт Зехехай і голландський автор французького синтаксису Корнеліус де Бо) значну увагу приділяють різниці між старою і новою інформацією в теорії про рему і тему. Ця теорія передвіщає поняття "переднього планування", яке було уведене як уточнення міжінформаційного опису. І хоча складові однакові, різний порядок слів, різний наголос або різна будова мають свої наслідки у зміні фокусу і таким чином доносять різні елементи до слухача або читача. Коли мова, з якої перекладають, та мова, на яку перекладають, не мають однакових засобів створення таких спеціальних ефектів, перекладач може розгубитися. Таке дослідження, як Клода Хаже про типологію мов, демонструє обсяг проблеми.

До обговорення подальших зв'язків між семаникою та перекладом, треба зазначити декілька моделей, які представили Клаус Хегер та Луї Пр'єто. Обидва зробили спробу уникнути бінарного поділу на langue і parole. Було доведено, щ такий поділ на дві частини - головна проблема, на яку наштовхуються, коли парадигматичний лінгвістичний знак має бути витлумачений у синтагматичне повідомлення.Хегер називав знак Соссюра signeme, підкреслюючи емічний характер цієї одиниці. Їі позначення містить усі елементи ( semes, noemes, Хегер пояснив різницю між ними, але це не важливо для його мети), які можуть стати доречними в будь-якому випадку вживання цього терміни в питаннях. Лише частина винаходу доречна в окремих випадках вжитку в залежності від контексту та ситуації. Для Хегера актуалізована частина signeme - це sememe. Згідно з його теорією це також можна назвати позначення для signeme monosemise. Хегер не зазначає процедури встановлення винаходу усіх seme для даної signeme. Можливо він мав на увазі метод Бернарда Потьєра або якийсь вид компонентного аналізу, але це не важливо, адже проблема усіх методів полягає у тому, що немає формальних засобів перевірки. ( Потрібно пам'ятати критику Катца та Фодора та їх приклад з bachelor).

Луї Пр'єто, як і Хегер, не виходить за рамки структурної традиції Соссюра, але його підхід інший. Його знак - не ізольована лексична одиниця, яку Соссюр ілюстрував з arbor, скоріше свій знак він називає повним повідомленням. Згідно з лінгвістикою повідомлення не може вважатися повним, якщо умови дозволяють викинути його елементи. Пр'єто починає з позначування, вважаючи дещо оптимістично, що люди хочуть сказати дещо до того, як вони почнуть говорити. Як вони кажуть, що вони хочуть сказати залежить від факторів, перший і найбільш очевидний - мова, яку вживають. Понад те, беруть до уваги контекст й екстралінгвістичну ситуацію. Інноваційність Пр'єто полягає у його тлумаченні поняття екстралінгвістичних умов. Для нього важливе не лише фізичне оточення, але й особистість мовця, його оцінка та знання особистості співрозмовника, також культурні традиції - частина екстралінгвістичного оточення лінгвістичного акту. Отже, залежно від контексту та екстралінгвістичних умов (або лінгвістичного та нелінгвістичного контексту в північноамериканській термінології) одне й те саме повідомлення може втілюватися в різних формах , може бути виражене різними позначуваннями. Щодо тлумачення Пр'єто використовує такий самий метод.

Share with your friends:


The database is protected by copyright ©sckool.org 2019
send message

    Main page